YÖNETİM

 Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Füsun ÖZERDEM
 Bölüm Başkan Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Osman ÇATI
 Bölüm Erasmus/Farabi Koord.  Doç. Dr. Füsun ÖZERDEM
 Bölüm Mevlana Koord.  Doç. Dr. Özlem KIRLI BAYDUR
                                                                                                                                                                                                                                                               
>