VİZYON&MİSYON

Vizyonumuz; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında nitelikli ve yüksek donanımlı kişiler yetiştiren, bilimsel bilginin üretilmesine ulusal ve uluslararası ölçekte katkı sağlayan, bölge ve ülke sorunlarına çözüm üreten, demokratik ve çağdaş bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz; çağdaş bilimin gereklilikleri doğrultusunda, öğrencilerine Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün ilgilendiği alanlarda gerekli donanımı ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri işleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları alt yapıyı kazandırarak, uluslararası düzeyde güvenilir ve nitelikli çalışmalar ortaya koyan bir akademik birim haline gelmektir.
>