Akademik Personel

Füsun ÖZERDEM
Doç.Dr.
Bölüm Başkanı
Özlem KIRLI
Doç.Dr.
Pınar YÜRÜR
Doç.Dr.
Mehmet Osman ÇATI
Doktor Öğretim Üyesi
Serdar YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet Salih İKİZ
Öğr.Gör.Dr.
Çağdaş ÖZENİŞ
Araştırma Görevlisi
Mehmet Emin YÜNCE
Araştırma Görevlisi
Pınar KARZAOĞLU
Araştırma Görevlisi
>